©2022 Driehoek Meubelen - Driehoek Meubelen Mijdrecht
menu

EIGENDOMSRECHTEN/GEBRUIK VAN SITE MATERIAAL

 

Driemin Meubelen B.V. en/of haar filialen (gezamenlijk "DRIEHOEK MEUBELEN") zijn eigenaar van alle rechten, titels en belangen in en op de website toegankelijk via www.driehoekmeubelen.nl alsmede en met inbegrip van alle andere DRIEHOEK MEUBELEN websites of pagina's op sociale netwerken van derden (gezamenlijk de "Sites").

DRIEHOEK MEUBELEN bezit alle auteursrechten voor al het materiaal op de Sites of heeft een geldig recht van een derde partij om het materiaal op de Sites te gebruiken. DRIEHOEK MEUBELEN is ook eigenaar van alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's en domeinnamen die worden gebruikt op of in verband met de sites of heeft een geldig recht van een derde partij om dergelijk materiaal te gebruiken. Elke wijziging of gebruik van het materiaal van de sites voor een doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan, is een schending van het auteursrecht en andere eigendomsrechten van DRIEHOEK MEUBELEN.

Geen enkel deel van de sites mag worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden of gedistribueerd op welke wijze dan ook, behalve voor kijkdoeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DRIEHOEK MEUBELEN. Dit verbod omvat ook het framen van inhoud van de sites, evenals het ongeoorloofd linken. Alle rechten zijn voorbehouden, wereldwijd.

Alle handelsmerken, handelsnamen, logo's en andere onderscheidende ontwerpen en tekens die worden weergegeven op de Sites, al dan niet geregistreerd, zijn handelsmerken van DRIEHOEK MEUBELEN, Driemin Meubelen B.V.