De geschiedenis van Driehoek Meubelen. - Driehoek Meubelen Mijdrecht
menu

De geschiedenis van Driehoek Meubelen.

1947 staat er als oprichtingsjaar van Firma De Driehoek, zoals de allereerste naam was die het latere Driehoek Meubelen aannam. Maar eigenlijk dateren de eerste activiteiten al vanaf november 1944. Eén van de latere oprichters, Joop Verheijen was door de bezetters tewerkgesteld in Berlijn. Begin 1944 werd hij wat dichter bij huis in Osnabrück ingedeeld. Het waren voor een jong gezin met een klein kind natuurlijk verschrikkelijke tijden. Eens in de paar maanden mochten de dwangarbeiders een weekend naar huis. In oktober 1944 ging Joop niet meer terug. Hij dook onder. Om toch vrouw en kind te voeden pakte hij zijn oude beroep weer op: meubelstoffeerder. Met een minimum aan materialen, want die waren er niet, repareerde en restaureerde Joop voor betrouwbare buurtgenoten hun stoelen. Bijna iedereen had in die tijd 2 fauteuils en 4 stoelen. Banken werden pas veel later populair. Toen de oorlog ten einde was gekomen richtte Joop met 2 oud-collega’s De Driehoek op. De naam De Driehoek is voortgekomen uit het feit dat men met drieën begon en allen hadden gewerkt bij het toenmalige stoffeerbedrijf Elhoek.


In 1947 werd het bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het was gevestigd op het Dapperplein 19 in Amsterdam-Oost. Al spoedig werden aan de achterzijde aangrenzende panden gehuurd in de Pieter Nieuwlandstraat en de panden aan elkaar verbonden.

Uiteindelijk werd ook het Dapperplein 17 aan het geheel toegevoegd. In 1961 beschikte De Driehoek over 12 panden verspreid over meerdere locaties en gebruikt als showroom, stoffeerderij en opslagruimte. De verkoopvloeroppervlakte aan het Dapperplein was 800 vierkante meter. Een van de oprichters was inmiddels naar Australië geëmigreerd, waar hij de import van Opel, dat in Australië verkocht werd onder de naam Holden, verkreeg.

In 1958 kwam Joop’s oudste zoon Rob in het bedrijf. Hij had een HBS diploma en behaalde daarna vele vakdiploma’s, in die tijd nodig om een winkel te mogen drijven. Het zelf stofferen van meubelen, tot dan de activiteit van De Driehoek, werd langzaamaan  vervangen door het gestoffeerd kopen van fabrieken, die efficiënter konden produceren.


Ook in West vestigde De Driehoek zich.

In de Nicolaas Beetsstraat werd een frisse nieuwe winkel geopend. In 1962 scheidde zich de wegen van Joop en zijn enig overgebleven compagnon. Men deelde de bezittingen en in goede harmonie werd door ieder apart zijn eigen onderneming voortgezet.

Joop hield de naam De Driehoek en de winkel aan het Dapperplein en bereidde een filiaal in de Haarlemmerstraat voor. Dat opende in 1963 en werd geleid door Rob, die inmiddels in de onderneming gezelschap had gekregen van zijn jongere broer Hans. In 1969 werd De Driehoek uitgenodigd om twee modelwoningen in te richten in de nieuw gebouwde Bijlmermeer. Vele hoogwaardigheidsbekleders, architecten van over de hele wereld en duizenden belangstellenden bezochten de modelwoningen. In veel woningen in de Bijlmermeer stonden meubelen van De Driehoek of lag er tapijt of hingen er gordijnen die door De Driehoek waren geleverd.


In 1978 brandde de zaak aan het Dapperplein volledig uit. Alle meubelen, de administratie en het archief gingen verloren. Het duurde ruim een half jaar voor de zaak weer kon worden heropend. Joop kreeg ernstige hartklachten en moest het bedrijf verlaten in 1979. Rob en Hans namen de leiding over en kregen meteen van de gemeente een sommatie om het pand aan het Dapperplein te ontruimen omdat de gemeente het pand opeiste om te gebruiken voor de huisvesting van bedrijven die in het kader van de Stadsvernieuwing werden gerenoveerd. Na maanden van onderhandeling kwam er een akkoord en na een ingrijpende verbouwing werd De Driehoek gehuisvest in het zogenaamde Nooypand op de hoek van de Dapperstraat en de 1e Van Swindenstraat. Op 18 mei 1980 werd het pand door André Hazes geopend. De hele Dapperbuurt was in rep en roer; er kwamen duizenden mensen kijken en luisteren naar André. Het was de tijd van de radio- en TV piraten, zoals Radio Unique, Radio Octaaf en TV Sinclair. Bij alle adverteerde De Driehoek met grappige spots en de populariteit van de meubelzaak-bij-die-gezellige-Dappermarkt nam flink toe.

In 1989 breidde de zaak uit in Amsterdam-Noord aan de Vuurwerkerweg 5. 1100 vierkante meter toonzaal werd op 1 september geopend door Lee Towers. Rob zwaaide hier de scepter en er werden heel wat meubelen verkocht. In korte tijd had De Driehoek behalve 2 winkels ook een centraal magazijn en 2 grote vrachtauto’s om de verkochte meubelen te kunnen bezorgen. 

Het ging de zaak, inmiddels omgedoopt tot Driehoek Meubelen, in alle opzichten voor de wind. In 1995 overleefde Rob een hartstilstand, maar een paar weken later was hij weer in touw bij de onderneming.

In 1998 volgde een nieuwe uitbreiding.

Het aangrenzende hoekpand aan de Vuurwerkerweg, in gebruik bij Autostad die daar zeer pretentieuze auto’s verkocht kwam beschikbaar en werd bij de onderneming gevoegd, waardoor er in Amsterdam- Noord een verkoopoppervlakte ontstond van 2400 m2. En ook dit was een doorslaand succes. Inmiddels was Danny Verheijen, de zoon van Rob ook in het bedrijf werkzaam. Danny werd al spoedig populair onder de klanten. In 2001 nam Rob op 58 jarige leeftijd afscheid van het bedrijf en hij ging zich aan zijn hobby’s wijden. Hans en Danny zetten het bedrijf voort. De aloude vestiging in de Van Swindenstraat  bleek niet geschikt voor de ontwikkelingen in de Dapperbuurt. Het pand werd aan een derde verhuurd en in 2006 verkocht.

In 2004 werd een vestiging in Almere geopend. Een hele fraaie vestiging, waarmee een prijs in de wacht werd gesleept, als zijnde de mooiste meubelvestiging in Het Gooi. Maar Almere werd geen succes. De aanvoerroute was onduidelijk en de gemeente werkte in diverse opzichten nogal tegen. In 2006 werd besloten om deze vestiging niet voort te zetten. Hans stopte zijn activiteiten en ging van welverdiende rust genieten na 40 jaar noeste arbeid.

Vanaf 2006 is Driehoek Meubelen alleen gevestigd aan de Vuurwerkerweg 1-5 in Amsterdam-Noord. De collectie is opgetrokken naar een zeer exclusief niveau. De inkopers hebben over de gehele wereld hun contacten en reizen naar China, Philippijnen en alle Europese beurzen.

Ondanks alle berichten over crisis is Driehoek Meubelen nog springlevend. Frequent wordt de collectie vernieuwd en het verkoopteam is al heel wat jaren ongewijzigd. Steeds meer cliënten willen hun huis compleet laten inrichten door Driehoek Meubelen en laten ontwerpschetsen maken om vervolgens hun huis te laten inrichten en decoreren.

In februari 2013 werd in het TV- programma Hollands Welvaren een documentaire over Driehoek Meubelen uitgezonden.

Inmiddels is Driehoek Meubelen verhuisd en gevestigd in de Dorpsstraat 74 3641 ED MIJDRECHT
Binnenkort meer!